السلام ای بانوی صبر و وقار** ای پیامت انتشار کربلا **خطبهات آیینه دار کربلا** خطبه تو کرده ویران شام را**زنده کرده مکتب اسلام را **ای که صوتت هست چون صوت علی** گشته از نور تو دلها منجلی** شام شد از خطبه تو غرق درد.
1391/09/13 - 16:48 در هیئت
عکس های ضمیمه شده:
· · · · · · · ·
7111111146108114171869117121857148201223196.jpg
7111111146108114171869117121857148201223196.jpg · 1024x768px, 134KB

به اشتراک گذاشته شده توسط

پسندیده شده توسط

هادی نت برگرفته از نام امام نقی علیه السلام · تماس · نمایش زنده · نسخه موبایل