کودکی با یک دم " چاندر اورام" کودکی از اهالی بنگال غربی است که در هنگام تولد یک دم به طول 33 سانتی متر را در پشت خود داشت. او اکنون در هند مشغول کار در مزارع چای است و به دلیل برخی اعتقادات مذهبی خاص جراحی نمی کند.
1390/12/07 - 20:20 در نوا و نما
عکس های ضمیمه شده:
· · · · · · · ·
0.001530001330155209_taknaz_ir.jpg
0.001530001330155209_taknaz_ir.jpg · 595x303px, 18KB
دیدگاه

:O
پناه برخدا

1390/12/7 - 20:20
هادی نت برگرفته از نام امام نقی علیه السلام · تماس · نمایش زنده · نسخه موبایل