هروقت دل کسی رو شکستی روی دیوار میخی بکوب تا ببینی چقدر دل شکستی هروقت دلشان را به دست اوردی میخی را از روی دیوار بکن تا ببینی چقدر دل به دست اوردی اما چه فایده...؟؟ که جای میخ ها بر روی دیوار می ماند
1391/02/25 - 15:20 در منتظران مهدی عج الله
عکس های ضمیمه شده:
· · · · · · · ·
thumbnail.aspx
thumbnail.aspx · 160x140px, 2KB
هادی نت برگرفته از نام امام نقی علیه السلام · تماس · نمایش زنده · نسخه موبایل